E-19 ubåtsmassakern - vrakdyk på Öland

 

Berättelsen:

Den engelska ubåten E-19 under befäl av "lieutenant commander" Francis Cromie hade i september 1915 tagit sig genom Öresund för att förstöra den viktiga malmtrafiken i Östersjön. Cromie var inte på bra humör. Hans första dag hade inte gått bra. Han hade attackerat en tysk ångare, S:S Luleå, i södra Östersjön. Ingen av de fyra avfyrade torpederna träffade. En av dem vände tillbaka och missade E-19 med bara 15 meter! Cromie var tvungen att dra sig tillbaka.

Men nästa dag ändras allt. På morgonen den 11 oktober siktar Cromie en lastångare söder om Öland S:S Walter Leonard. Detta var forfarande ett "gentlemannakrig" så efter att ha identifierat det som tyskt, ber Cromie hövligt besättningen att gå i båtarna, ordnar så att ett passerande svenskt fartyg plockar upp dem och först därefter sänks fartyget. Omedelbart efter att "Walter Leonard" sjunkit siktar man ett nytt fartyg S:S Germania. Hon försöker fly men går på grund vid Blekingekusten. Efter att ha plundrat henne styr Cromie ut på Östersjön igen och siktar omedelbart ett nytt mål S.S Gutrune. Ett imponerande kombinerat passagerar och lastfartyg. Fartyg på 3039ton, på väg till Tyskland med järnmalam. E-19 prejar henne och samma procedur som med Walter Leonard tar vid. Även denna gång plockas besättningen upp av ett svenskt fartyg. Gutrune sänks genom att öppna bottenventilerna. sedan siktas ytterligare ett tyskt fartyg S.S Director Reppenhagen, 1683 ton. Den nu välbekanta proceduren med att öppna ventilerna tar vid igen. Klockan är 15. Solen börjar stå lågt men starx före solnedgången siktar Cromie sitt sista offer för dagen, S.S Nicomedia, 4391 ton. Position 10 sjömil söder om Ölands södra udde. Samma procedur men inte förren E19:s besättning bjudits på öl av Nicomedia. Ett öl som skulle överleva kriget och 85 år på havets botten och som idag kan köpas på systenbolaget. Men inget hjälpte Nicomedia E-19 hade alltså lyckats förrstöra fem tyska ångare på samma dag utan att någon människa skadats.

 

Tillbaka